Det første man skal finne ut av er hvilken type bolig man ønsker å kjøpe samt hvor mye den maksimalt skal koste. Om den skal være ny eller gammel, om den skal ligge i fjellet eller helt ute ved vannet. Om man søker spansk sjarme eller norske kjøttkaker….eller begge deler

Derfor. Vær så nøyaktig som mulig med at få laget en korrekt kravspesifikasjon fra starten.

Som rådgiver kjenner vi jo ikke på forhånd deres behov, ønsker og forutsetninger for å kjøpe bolig i Spania. Vi har derfor, som rådgivere i høy grad bruk for deres hjelp for å kunne gjøre vårt arbeide riktig og proffessionelt.

Så jo flere opplysninger, ønsker og krav vi rådgivere får fra dere på et tidlig stadium i prosessen, jo bedre bolig kanSom  vi finne til dere. Så enkelt er det faktisk.

Kjøpsprosessen og hva man skal tenke på

Som kjøper av fast eiendom i Spania er det mange ting du bør vurdere før signaturen blir satt! Det er både økonomiske, juridiske og kulturelle ting som skal vurderes, og jeg vil i denne presentasjonen forsøke å belyse de viktigste av det du må være klar over.

 • Dette er et enkelt dokument der pris og betalingsvilkår fremgår og en mindre sum innbetales som et depositum, 3.000 – 6.000 €uro, alt etter eiendommens pris. Eiendommen blir da tatt ut av salgsmarkedet i en reservasjonsperiode på ca. 8 – 14 dager. I denne tiden innhentes det dokumentasjon fra eiendomsregisteret for å forsikre seg om at opplysningene er riktige.
 • Når den private kjøpekontrakten underskrives, betales det et depositum på 10% av kjøpesummen, dette om ikke noe annet er bestemt. Dette dokument inneholder en detaljert beskrivelse av eiendommen, betalingsvilkår og andre overenskomster for kjøpet. Dette dokument er bindende for begge parter og innholder klausuler som garanterer dette
 • Til slutt skal selve skjøtet (Escritura) underskrives hos den spanske notar. Når skjøtet underskrives, betaler kjøper restbeløpet og selger avleverer eiendommens  nøkler til kjøper. Når skjøtet er underskrevet skal kjøper eller kjøpers rådgiver straks kontakte de forskjellige selskaper for vann, strøm og varme og få kontraktene i orden.

Spansk skattenummer, NIE nummer

Kjøper skal anskaffe sig et spansk skattenummer (også kalt NIE nummer), så snart kjøpsavtalen underskrives og helst før.

Uten dette kan kjøper nemlig ikke underskrive skjøtet eller et spansk lånedokument.

Kostnader ved kjøp av bolig i Spania

Beregne ca. 13-14% ekstra på kjøpesummen til kostnader:

–   10% moms  (nybygg)

–   10% overføringsavgift (brukt)

–   1% stempelskatt (nybygg)

–   Notaromkostninger

–   Tinglysningskostnader

–   Advokatsalær på 1-2%

–   Opprettelse av kontrakt på elektrisitet, vann og gass etc…

Finansieringen av boligen

Det er mulig å finansiere kjøp av fast eiendom ved et lån med pant i den spanske eiendom. Selskaper som Nykredit og DnB Luxembourg er meget aktive på det spanske boligmarked.

Deretter arbeider vi med spanske banker samt rene mortgage brokers, som hjelper med at finne de beste finansieringsmuligheter.

Det er derfor ikke vanskelig å oppta et lån med pant i eiendommen i Spania.

Lånedokument skal underskrives hos notaren samme dag, som skjøtet skrives og det skal deretter tinglyses som skjøtet.

Innhold i kjøpsavtalen

Beskrivelse av kjøper og selger

Detaljert beskrivelse av eiendommen

Angivelse av kjøpesummen, hvordan den skal betales og til hvem

Bekreftelse på at eiendommen selges uten heftelser og at den ikke er utleiet

Tidsfristen for underskrivelse av skjøtet

Angivelse av hvem der skal betale hvilke avgifter ifm. handelen

Opplysning om, hvilken part der skal velge notaren, notarens navn og adressen for skjøtets underskrivelse

Angivelse av hva som skjer hvis kjøper eller selger bryter handelen uten grunn

Når kjøpsavtalen underskrives skal kjøper normalt betale 10% direkte til selger

10 Gode råd til før og under visningsturen

 1. Tenk godt over hvorfor du ønsker å investere i en bolig i utlandet. Er det snakk om ren investering, ønsker du et sted å slappe av med familien, et sted til en forlenget weekend, eller søker du en permanent base i utlandet.
 2. Gjør ditt forarbeide hjemmefra sammen med din rådgiver. Desto flere spesifikasjoner du har om den valgte destinasjonen, jo lettere vil det være at treffe de riktige valg.
 3. Sett ikke dine forventninger for høyt, og vær klar til å bli skuffet. Det skjer ytterst sjeldent at du forelsker deg i den første bolig du ser!

Og finne sin drømmebolig kan være hardt arbeid, og krever ofte at du ser mange steder og mange boliger.

 1. Selv om du tenker på å kjøpe usett, bør du alltid se området med egne øyne, vær kritisk til selgers beskrivelser.
 2. Still så mange spørsmål du kan komme på når du er på visning, bruk gjerne en sjekkliste, og ta gjerne bilder.
 3. Tenk på infrastruktur – hvor langt er der til den nærmeste flyplass, supermarked, strand eller restaurant. Alt sammen er viktig når du titter på bolig.
 4. Kjøper du med utleie i tankerne, er det viktig at du hele tiden har det for øye når du er rundt at se boliger og områder.
 5. Betal ALDRI depositum før du har sett eiendommen, du ville aldri gjøre det I Norge, så hvorfor gjøre det i utlandet?
 6. Finn din ”egen” uavhengige rådgiver.
 7. Vær positiv og nyt det! Det er en spennende opplevelse å kjøpe en bolig i utlandet og det skal være plass til å nyte hele prosessen.

Skatter etter kjøpet samt driftsutgifter

Som eier av spansk eiendom skal du betale følgende skatter:

Kommunal eiendomsskatt (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI)
Dette er en lokal skatt som varierer fra kommune til kommune.  Som grunnlag for utregningen av denne skatten brukes takseringsverien av eiendommen (valor catastral).  Denne skatten er vanligvis mellom 0,5 – 1,5%.

 

Inntektsskatt (Impuesto sobre la Renta)
Inntektsskatten utgjør 2% av valor catastral, i alle tilfelle kun 1,1% dersom denne verdien har endret seg etter 1994.

Hjemmeforsikring (Segur de Hogar)
Kan du med fordel tegne hos en skandinavisk forsikringsagent på Costa del Sol.  Vi anbefaler Kaas & Kirkemann. Har du lån på eiendommen, er det obligatorisk å ha brannforsikring der forsikringsselskapet står som ansvarlig

 

Fellesutgifter på eiendommen (Comunidad de propieterios)
Dette er utgifter som må betales hvis du kjøper i en urbanisasjon.  Avgiften dekker din del av de totale fellesutgifter som f.eks. hageanlegg, svømmebasseng, evt. trappevask og mindre reparasjoner.

Vann og elektrisitet
Disse utgiftene bør du få ordnet slik at de automatisk betales fra din spanske bankkonto (domiciliacion).  Da blir regningene sendt direkte til banken og beløpene trekkes fra din konto.

 

Formueskatt (Impuesto sobre el Patrimonio)
Beregningsgrunnlaget for denne skatten på fast eiendom er vanligvis verdien som står i skjøtet.

Deres livs beste investeringer

Dere som sitter her i dag har en unik mulighet til å  gjøre et av deres livs beste investeringer i nær fremtid samt å forfølge en eller flere av deres drømmer.

Det har aldri noensinne før i Spania,  vært så mange flotte boliger til salgs, til så lave priser. Så følg deres drømmer, ta spranget og kjøp en bolig i Spania. Dere vil ikke angre på det . Det lover jeg dere.